Hovome v jazyku

 

    Hovoríme v jazyku,       Beszélünk a nyelvet      Mluvíme v jazyku,  

  Mówimy językiem,    Wir sprechen die Sprache, We speak the language

  Мы говорим на языке,     Mi govori jezik

 

 

Kontaktujte nás