SEPARUJEME

SAKURA apartmán sa plne venuje separovaniu odpadu. 

Skládkový odpad je úplne minimalizovaný.

 Apartmán plne rešpektuje požiadavky kladené na vlastníkov domov.

 

Separuješ správne ak je čierna kuka prázdna !

Žltá kuka: plasty, papier, tetrapak, alu.
 Zelená kuka: sklo ( odváža sa iba sklo v PE sáčku).
 Kompost: ovocie, zelenina, burina, lístie a záhradný odpad.
Zbytky stravy nepatria na kompost ( hlodavce)
 
 
 

POZOR !!! Detské plienky nesmú isť do WC !

FIGYELEM!!! A baba pelenkák nem mehetnek WC-be!

UWAGA!!! Pieluchy dla dzieci nie mogą iść do toalety!

ATTENTION!!! Baby diapers are not allowed to go to the toilet!